Suche

درمان بین‌فرهنگی

ارائه پیشنهاداتی برای کسانی که از کشورها و فرهنگ های دیگر آمده‌اند

ما مایلیم به شما یاری رسانیم – این که از کجا آمده‌اید، مهم نبست. در تمامی مراکز  درمانی ویتوس  (Vitos) مسئول امور

مهاجرین وجود دارند. آنها مخاطب شما در ارتباط با تمامی پرسش‌ها و مسائل‌تان در مورد درمان و مداوا می‌باشند.

علاوه بر این ، برای ما اهمیت دارد که ارتباط کلامی  مانعی برای درمان موفقیت‌آمیز ایجاد ننماید. به همین دلیل تلاش ما بر این

است  در صورت لزوم  مترجم در اختیارتان قرار دهیم.

ویتوس (Vitos) نیازهای فردی و سبک تغذیه شما را در نظر می گیرد. لطفاً در این مورد با ما به صحبت بنشینید !.

مترجم در ویتوس (Vitos)

از پیش‌شرطهای یک درمان موفق، تفاهم کلامی است. به همین دلیل  تلاش ما بر آن است که در صورت تمایل‌تان و یا در صورت

لزوم، ترتیب حضور یک مترجم را بدهیم. در ویتوس (Vitos) امکانات گوناگونی در این زمینه وجود دارد.

مترجم

ویتوس با دفاتر مختلف ترجمه و یا مترجم‌های محلی ، همکاری میکند. بسته به مرکز درمانی، از این و یا آن امکان ترجمه استفاده

می‌شود. ممکن است که این خدمات مترجمین متفاوت باشد.  با چنین خدمات ترجمه، بطور معمول ارتباطی چندساله و مورد

اعتماد برقرار است.

مترجمین داخلی 

ویتوس مترجمینی از میان کارکنان خود نیز در اختیار دارد. کارمندان ویتوس که علاوه بر زبان آلمانی به زبان‌های های دیگری

هم بصورت روان صحبت می کنند ، این وظیفه را انجام میدهند. آنها مطابق این وظیفه آموزش می‌بینند.

این که ویتوس مترجمین چه زبانهایی  را از میان کارکنانش، در اختیار قرار دهد، از مرکز تا مرکز، متقاوت است.

مترجم ویدیویی

در صورت لزوم  ویتوس می تواند از مترجم ویدیویی استفاده کند. در این حالت مترجم می‌تواند از طریق ارتباط ویدوئی، وارد

گفتگو شود. این حالت زمانی سودمند است که در زمان مورد نیاز، مترجمی در دسترس نباشد. ویتوس میتواند از طریق مترجم

ویدیویی خدمات مترجمین را، با بیش از 60 زبان گوناگون،  مورد استفاده قرار دهد.